نمایش 13–24 از 55 نتیجه

DH-HAC-HFW1200SP

تماس بگیرید
– HDCVI – دوربین مینی بولت ۲ مگاپیکسل – ۳۰ فریم ۲ مگاپیکسل – بدنه فلزی – ضد آب و

DH-HAC-HFW1200THP-A

تماس بگیرید
– HDCVI – دوربین بولت ۲ مگاپیکسل – ۳۰ فریم ۲ مگاپیکسل – ۶۰ فریم ۱.۳ مگاپیکسل – بدنه فلزی

DH-HAC-HFW1200THP-I4S4

تماس بگیرید
– HDCVI – دوربین بولت ۲ مگاپیکسل – ۲۵ فریم ۲ مگاپیکسل – ۵۰ فریم ۱.۳ مگاپیکسل – بدنه فلزی

DH-HAC-HFW1200THP-I8

تماس بگیرید
– HDCVI – دوربین بولت ۲ مگاپیکسل – ۳۰ فریم ۲ مگاپیکسل – بدنه فلزی – ضد آب و ضربه

DH-HAC-HFW1200TLP

تماس بگیرید
– HDCVI – دوربین مینی بولت ۲ مگاپیکسل – ۳۰ فریم ۲ مگاپیکسل – ۶۰ فریم ۱.۳ مگاپیکسل – بدنه

DH-HAC-HFW1200TP

تماس بگیرید
– HDCVI – دوربین مینی بولت ۲ مگاپیکسل – ۳۰ فریم ۲ مگاپیکسل – بدنه فلزی – ضد آب و

DH-HAC-HFW1200TP-A

تماس بگیرید
– HDCVI – دوربین بولت ۲ مگاپیکسل – ۳۰ فریم ۲ مگاپیکسل – بدنه فلزی – ضد آب و ضربه

DH-HAC-HFW1220DP

تماس بگیرید
– HDCVI – دوربین بولت ۲ مگاپیکسل – ۳۰ فریم ۲ مگاپیکسل – ۶۰ فریم ۱.۳ مگاپیکسل – بدنه فلزی

DH-HAC-HFW1220RP-VFIRE6

تماس بگیرید
– HDCVI – دوربین بولت ۲ مگاپیکسل – ۳۰ فریم ۲ مگاپیکسل – ۶۰ فریم ۱.۳ مگاپیکسل – بدنه فلزی

DH-HAC-HFW1220SP

تماس بگیرید
– HDCVI – دوربین مینی بولت ۲ مگاپیکسل – ۳۰ فریم ۲ مگاپیکسل – ۶۰ فریم ۱.۳ مگاپیکسل – بدنه

DH-HAC-HFW1220THP-I4

تماس بگیرید
– HDCVI استارلایت رنگی – دوربین بولت ۲ مگاپیکسل – ۲۵ فریم ۲ مگاپیکسل – بدنه فلزی – ضد آب

DH-HAC-HFW1220TLP

تماس بگیرید
– HDCVI استارلایت رنگی – دوربین بولت ۲ مگاپیکسل – ۳۰ فریم ۲ مگاپیکسل – بدنه فلزی – ضد آب